miércoles, 8 de marzo de 2017

”Otro poema para mi madre” - ”Un alt poem pentru mama” de Elisabeta Boțan
Otro poema para mi madre

Madre, mira el vuelo de los pájaros,
que reflejan la lejanía en tu ventana,
mientras hilan el camino de vuelta a casa...
Uno de ellos,
- el más rebelde-,
lleva bajo una de sus alas
tu rostro, envuelto en mis pensamientos.


Un alt poem pentru mama

Mamă, 
privește zborul păsărilor,
ce reflectă depărtarea în fereastra ta,
în timp ce torc drumul spre casă...
Una dintre ele,
- cea mai rebelă-,
poartă sub o aripă
chipul tău, învăluit de gândurile mele.


No hay comentarios: