miércoles, 8 de marzo de 2017

”Otro poema para mi madre” - ”Un alt poem pentru mama” de Elisabeta Boțan
Otro poema para mi madre

Madre, 
mira el vuelo de las aves,
como reflejan las lejanías en tu ventana,
mientras hilan su camino de vuelta a casa...
Una de ellas,
- la más rebelde-,
lleva bajo una de sus alas
tu rostro, envuelto en mis pensamientos.Un alt poem pentru mama

Mamă, 
privește zborul păsărilor,
cum reflectă depărtările în fereastra ta,
în timp ce-și torc drumul spre casă...
Una dintre ele,
- cea mai rebelă-,
poartă sub o aripă
chipul tău, învăluit în gândurile mele.


No hay comentarios: