viernes, 24 de marzo de 2017

La Inopia - Programa de radio Radiópolis 88.0 FM - Entrevista por teléfono


Entrevista por teléfono en La Inopia - Programa de radio Radiópolis 88.0 FM. El programa 127.


-- Anoche tuve el placer de estar invitada en el programa 127 de La Inopia con Carmen Romero Lorenzo. Agradecimientos Lola Almeida, Elena Marqués y Samuel. El programa se puede escuchar en el siguiente enlace:
-- Astă noapte am avut plăcerea să fiu invitată ăn emisiunea 127de La Inopia alături de Carmen Romero Lorenzo. Mulțumiri gazdelor mele: Lola Almeida, Elena Marqués y Samue..Emisiunea se poate asculta în următorul link:El programa se puede escuchar en este enlace:

La Inopia - Programa de radio Radiópolis 88.0 FMElena Marqués Núñez, 
Lola Almeida,
Carmen Romero Lorenzodomingo, 19 de marzo de 2017

”Litere și cuvinte” - ”Palabras y letras”de César CurielLITERE ȘI CUVINTE
CĂTUȘELE DE AUR SUNT MULT MAI GRELE DECÂT CELE DE FIER. -GHANDI

Poezia este arta universală, poeții ies, răsar, apar în orice colț al pământului și aduc cu ei versurilele lor cele mai înțelepte și fac să înflorească emoțiile în noi. România a dat mai mulți artiști care au ieșit în evidență în lumea literelor. Un exemplu grăitor a fost scriitorul Emol Cioran. A știut să câștige admirația cititorilor cu filozofia și cu felul său foarte personal de a privi viața. Frații noștii contemporani din această frumoasă țară din Europa au știut foarte bine cum să se facă cunoscuți publicului vorbitor de limba spaniolă, atât în Mexic, Statele Unite cât și în întreaga America Latină.

Elisabeta Boțan este o poetă și traducătoare, de origine română, ce locuiește de mai mulți ani în Spania. Marea sa pasiunea pentru literatură, dar mai ales pentru poezie, au transformat-o într-o piesă importantă care face să fie mai cunoscuți poeții limbii române dar și barți spanioli. Dar, ca toți poeții, ea însăși a publicat propria sa carte. Volumul său de poezii numit ”Ego-metrie” reprezintă o contribuție la literatura bună. Poemele sale traduse din română în spaniolă etalează un stil de poezie ferm, concret și, în același timp, plăcut. 

Acest volum de poezie este prin el însuși o legătură între cele două culturi care chiar dacă sunt diferite, au și asemănări. În ce fel? Ființa umană, indiferent care este țara sa de origine este conectată la ceva foarte comun: sentimentele, da, fie ei hispanici, fie anglo-saxoni, europeni, orientali, etc. Ne unesc sentimentele ca: iubirea, dezamăgirea, curajul, durerea, etc.
Și, atunci, cititorii ar putea gândi: Ce legătură are cartea de poezii a Elisabetei cu ceea ce afirm eu? Mare, pentru că tocmai cartea ”Ego-metrie” este o carte plină de sentimente: 


Oricât de mult încerc să ajung până la tine
alunec pe treptele sticloase 
din jurul piedestalului tău de zeitate imaginară.


Fiecare vers contribuie cu ceva, geometria dată prin cuvinte face ca metaforele să aibă o originalitate coerentă și fără a cădea în excentricitatea pe care mulți dintre poeți o folosesc la ora scrisului în prozopoee. 

Îmi place să cotrobăi prin poezia Elisabetei, versurile sale trezesc mare interes și astfel reușesc să o cunosc mai bine. Vă pare cunoscut acest fapt? Poeții obișnuiesc să-și pună emoțiile în versuri. și de aici se poate observa, că marii barzi ai istoriei ca Neruda, Baudelaire,  Sor Juana,  Pizarnil, Vallejo și mulți alții ne-au uimit cu scrierille lor. 


Poem pentru mama

Mi-ai pregătit făgașul unui drum 
care să-i semene celui pe care tu l-ai primit ca zestre,
brodat cu grijă, cu motive și culori tradiționale.
Dar m-ai legănat în lumina căutărilor 
și pasul meu a crescut atât de rebel 

că nu-l mai încăpeau zările.

Articolul poartă semnătura scriitorului Cesar Curiel și aparține ziarului, ce se publică atât pe suport de hârtie ecât și digital: 

LA PRENSA DE COLORADO

PALABRAS Y LETRAS

LOS GRILLETES DE ORO SON MUCHO PEOR QUE LOS DE HIERRO. -GANDHI


La poesía es un arte universal, los poetas salen, brotan, aparecen de cualquier rincón de la tierra para traer con ellos sus más sentidos versos y hacer que las emociones florezcan dentro de nosotros. El país de Rumanía ha dado varios artistas que han sobresalido en el mundo de las letras, un buen ejemplo de ello fue el escritor, Cioran. Con su
Elisabeta Botan.
filosofía y manera muy particular de ver la vida supo ganarse la admiración de los amantes de la lectura. Nuestros contemporáneos hermanos de ese
bello país europeo también han sabido darse muy bien a conocer entre el público hispanoparlante, tanto de México, Estados Unidos como de toda Latino América.

Elisabeta Botan es una poeta y traductora rumana que radica desde hace ya algunos años en España. Su gran pasión por la literatura y sobre todo, por la poesía la ha convertido en una pieza clave para dar a conocer a poetas de la lengua rumana como a bardos del idioma español. Pero, como todo poeta, ella misma también ha editado su propio libro. El poemario llamado “Ego-metría” es una aportación a la buena literatura. Sus poemas, traducidos del rumano al español nos muestran un estilo de poesía firme, concreta y dulce a la vez.
El poemario en sí es una forma de conexión entre dos culturas completamente distintas pero muy parecidas entre sí. ¿Cómo es eso? El ser humano, no importando cual sea su país de origen está conectado por algo muy común. Los sentimientos, sí, tanto hispanos, como anglosajones, europeos, orientales, etc., nos unen sentimientos como: el amor, la decepción, el coraje, el dolor, etc.
Y, entonces usted podrá pensar. ¿Qué relación hay entre el poemario de Elisabeta con lo que yo digo? Mucha, porque precisamente el poemario “Ego-metría” es un libro lleno de sentimientos.


Por mucho que intento llegar a ti
me resbalo por los escalones de vidrio
que rodean
Tu pedestal de deidad imaginaria.


Cada verso aporta algo, la geometría dada en las palabras hacen que las metáforas tengan una originalidad coherente y sin caer en los excentricismos de los que muchos poetas suelen usar a la hora de utilizar las prosopopeyas.
Me gusta escudriñar la poesía de Elisabeta, sus letras son de gran interés porque de esa manera la conozco mejor. ¿Le suena esto familiar? Los poetas suelen escribir sus emociones en versos, de ahí que, grandes bardos de la historia como Neruda, Baudelaire, Sor Juana, Pizarnik, Vallejo y muchos otros nos impactaran con sus obras. Su vida está allí, en trozos de papel, listos para ser leídos.Poema para mi madre


Me preparaste el cauce de un camino
que se pareciera al que tú recibiste
por dote,
bordado con cuidado, con motivos
y colores tradicionales.
Pero me acunaste en la luz de las búsquedas
y mi paso creció tan rebelde
que ya no cabía en los horizontes.Este artículo es firmado por César Curiel y pertenece al periódico que se publica en soporte digital y de papel:

LA PRENSA DE COLORADO”Disccordanță” - ”Discordancia”de Elisabeta Boțan


DISCORDANȚĂ

Oricât de mult încerc să ajung până la tine
alunec pe treptele sticloase 
din jurul piedestalului tău de zeitate imaginară.

Poem din cartea bilingvă (română-spaniolă) ”Egometrie-Egometría”, Editura Limes, Colecția ARCA, 2016


DISCORDANCIA 

Por mucho que intento llegar hasta ti
me resbalo por los escalones vítreos
que rodean tu pedestal de deidad imaginaria.
(18. 07. 2015)
Poema del libro bilingüe (rumano-español)  ”Egometrie-Egometría”, Editorial Limes, Colección ARCA, 2016

viernes, 10 de marzo de 2017

CAFENEAUA LITERARĂ, numărul 3/169, imartie, 2017
--La revista cultural rumana CAFENEAUA LITERARĂ número 3/169, marzo de 2017, Año XIV, revista mensual miembro ARPE y APLER, aloja en sus páginas  un relato breve de mi autoría (29).
La revista se publica también en soporte de papel.
Elisabeta Boțan corresponsal desde España.
-- Revista culturală CAFENEAUA LITERARĂ, revistă lunară membră ARPE și APLER, numărul 3/169, imartie, 2017, anul XIII, găzduiește în paginile sale o narațiune semnată de mine (29).
Revista se publică de asemenea și pe suport de hârtie.
Elisabeta Boțan corespondent din Spania. 
”A fuma sau a nu fuma” - ”Fumar o no fumar”por Elisabeta BoțanFoto recogida de la red

A fuma sau a nu fuma 
Ignoranța se plimbă pe stradă la braț cu impertinența.
Unul nu știe care dintre cele două îl deranjează mai tare când, deodată, se trezește învăluit de un nor imens de fum.
Fumătorul (femeie sau bărbat) exalează fumul în toate părțile și  își mișcă mâna ce susține țigara cu imperativul de care dă dovadă un câine ce urinează pentru a-și marca teritoriul.
Nefumătorii sunt o specie pe cale de dispariție.
Text publicat în revista ”SINTAGME LITERARE”, Nr. 2 (25) ianuarie, 2017.
Fumar o no fumar


La ignorancia se pasea por las calles del brazo de la impertinencia.

Uno no sabe cual de las dos le molesta más cuando, de repente, se despierta envuelto en una inmensa nube de humo.
El fumador (hombre o mujer) exhala el humo por todas partes y mueve la mano que sostiene el cigarrillo con el imperativo que muestra un perro cuando orina para marcar su territorio.
Los no fumadores son una especie en peligro de extinción.
Texto publicado en la revista rumana ”SINTAGME LITERARE”, Nr. 2 (25) enero, 2017.
jueves, 9 de marzo de 2017

”Sintagmas literarios” - ” Sintagme literare”

-- La revista rumana Sintagmas literarios, Número 2 (25) marzo, 2017, publica en sus páginas una selección de narraciones de mi autoría (26 - 30), una selección de poemas firmados por el escritor español José Antonio Olmedo López-Amor (65 - 66) y otra selección de poemas firmados por el escritor mexicano César Curiel (62 - 63) que yo traduje a rumano.
La revista se publica en soporte digital y en papel bajo la égida de la Asociación Cultural “Vatra Dudeșteană”.

--Revista Sintagme literare, nr. 2 (25), martie, 2017, publică în paginile sale o selecție de narațiuni semnate de mine (26 - 30), o selecție de poeme semnate de scriitorulspaniol José Antonio Olmedo López-Amor (65 - 66) și o altă selecție de poeme semnate de scriitorul mexican César Curiel (68-69) pe care eu le-am tradus în română.
Revista se publică pe suport digital și pe hârtie sub egida Asociației Culturale “Vatra Dudeșteană”.


miércoles, 8 de marzo de 2017

”Otro poema para mi madre” - ”Un alt poem pentru mama” de Elisabeta Boțan
Otro poema para mi madre

Madre, mira el vuelo de los pájaros,
que reflejan la lejanía en tu ventana,
mientras hilan el camino de vuelta a casa...
Uno de ellos,
- el más rebelde-,
lleva bajo una de sus alas
tu rostro, envuelto en mis pensamientos.


Un alt poem pentru mama

Mamă, 
privește zborul păsărilor,
ce reflectă depărtarea în fereastra ta,
în timp ce torc drumul spre casă...
Una dintre ele,
- cea mai rebelă-,
poartă sub o aripă
chipul tău, învăluit de gândurile mele.